Menu

Update tunnel de Boxem (2)

Enkele foto's van de vorderingen van bouwkuip: 

Pompkeldermoot (OWB)

 

 

Ontgraven naastgelegen moten t.b.v. aanbrengen 1e stempelraam

In het meinummer van GWW Bouw is een artikel gewijd aan tunnel De Boxem.

test
CivCon B.V., postbus 39, 8200 AA Lelystad , info@civcon.nl